Produktionsansvarig
Lars Gustafsson
031-775 44 96
0708-643260
lars@gothiaseafood.se
Försäljning
Alexander Villesen
031 - 775 44 91
0739-787775
alex@gothiaseafood.seFörsäljning
Fredrik Andersson
031 - 775 44 93
0739-860119
fredrik@gothiaseafood.se
Inköp
Håkan Järbin
031-775 44 99
0733-647333
hakan@gothiaseafood.se
Försäljning
Oliver Gustafsson
031-775 44 90
0734-384535
oliver@gothiaseafood.se
 
Controller
Patrick Norén
031-775 44 91
0705-401096
patrick@gothiaseafood.se